USLUGE

SPECIJALISTIČKO SAVETOVANJE I REVIZIJA

  • STRATEGIJA KOMUNIKACIJA
  • STRATEGIJA JAVNIH ODNOSA
  • DIGITALNA TRANSFORMACIJA
  • LJUDSKI RESURSI
  • JAVNE NABAVKE
  • FINANSIJE I LIKVIDNOST
  • MENADŽMENT I ORGANIZACIJA
  • PROJEKTNI MENADŽMENT

Alinka headquarters

Jelisavete Načić 7
Beograd

Alinka Office

Batinska 28
Sombor

Start a Conversation

Tel: +381 25 305 177
office@alinkaglobal.com
Copyright © 2022 Alinka. All Rights Reserved.