USLUGE

RADIONICE I OBUKE

 • UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJOM
 • KREIRANJE STRATEGIJE KOMUNIKACIJE
 • KRIZNA KOMUNIKACIJA
 • UPRAVLJANJE JAVNIM ODNOSIMA
 • UNAPREĐENJE KOMUNIKACIJE KAO PODRŠKA POSLOVNIM FUNKCIJAMA

STRUČNA PODRŠKA

PROMOCIJA I JAVNI NASTUP

 • PRIPREMA SAOPŠTENJA ZA ŠTAMPU I DODATNOG MATERIJALA NAMENJENOG MEDIJIMA
 • PRIPREMA PISANIH SADRŽAJA ZA POTREBE PREDSTAVLJANJA I PROMOCIJE KOMPANIJA I PROIZVODA
 • PRIPREMA PISANIH SADRŽAJA ZA POTREBE POSLOVNOG OBRAĆANJA
 • PRIPREMA ZA JAVNI NASTUP
 • PRIPREMA I ORGANIZACIJA KONFERENCIJA ZA NOVINARE

VIZUELNI IDENTITET

 • PODRŠKA U OSMIŠLJAVANJU VIZELNOG IDENTITETA
 • PRIPREMA BRIFINGA ZA DIZAJNERE
 • KOORDINACIJA IZRADE PROMOTIVNOG MATERIJALA
 • PODRŠKA U OSMIŠLJAVANJU KONCEPTA PREDSTAVLJANJA NA SAJAMSKIM I IZLOŽBENIM MANIFESTACIJAMA

KOMUNIKACIJA NA DIGITALNIM PLATFORMAMA

 • KREIRANJE KONCEPTA I STRATEGIJE
 • UPRAVLJANJE SADRŽAJEM

SAVETOVANJE

 • UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJOM
 • KRIZNA KOMUNIKACIJA

Alinka headquarters

Jelisavete Načić 7
Beograd

Alinka Office

Batinska 28
Sombor

Start a Conversation

Tel: +381 25 305 177
office@alinkaglobal.com
Copyright © 2022 Alinka. All Rights Reserved.