USLUGE

KONCEPT

Edukativni programi su zamišljeni kao razmena dobre poslovne prakse. Osnovni metodološki okvir rada sa učesnicima seminara je baziran na studijama slučaja iz menadžerske i konsultantske prakse dvoje iskusnih profesionalaca sa preko 25 godina iskustva.

Zahvaljujući usavršavanjima na najprestižnijim poslovnim školama u Holandiji i Velikoj Britaniji, predavači su u poziciji da svoje neposredno iskustvo u radu sa najvećim i najuglednijim svetskim kompanijama, predstave na način koji istinski predstavlja razmenu vrednih i praktično upotrebljivih poslovnih znanja i veština.

Seminari čije osnovne konture prikazujemo u nastavku, namenjeni su menadžerskim i upravljačkim timovima u našim preduzećima koji odlučuju o rastu i razvoju preduzeća ali i svim preduzetnicima koji prepoznaju važnost ulaganja u razvoj svojih upravljačkih sposobnosti i projektovanja poslovnog rasta i razvoja.

TEMATSKE OBLASTI

I MENADŽMENT I FINANSIJE

 1. USPEŠNO RUKOVOĐENJE TIMOVIMA I – ODNOSI UNUTAR TIMA – Seminar posvećen rešavanju 5 osnovnih problema koji ometaju funkcionisanje uspešnih i efikasnih timova. Kako da od dobrih pojedinaca napravite uspešan tim – DARKO SADŽAK

  VREME TRAJANJA: 3 SATA SA PAUZAMA
 2. USPEŠNO RUKOVOĐENJE TIMOVIMA II – KOMUNIKACIJA SA TIMOM I UNUTAR TIMA – Seminar posvećen razvoju komunikacije unutar tima i rešavanju 7 demona koji stoje na putu ispunjenja planova i strategija – DARKO SADŽAK

  VREME TRAJANJA: 4 SATA SA PAUZAMA
 3. UPRAVLJANJE PROMENAMA – Seminar posvećan upravljanju promenama poslovanja i tome kako obezbediti da se promene koje imaju za cilj unapređenje poslovanja sprovedu na pravi način jer je opiranje promenama i težnja za očuvanjem postojećeg stanja deo ljudske prirode – DARKO SADŽAK

  VREME TRAJANJA: 4 SATA SA PAUZAMA
 4. PREVAZILAŽENJE POSLOVNIH KRIZA KRIZA I – KADA MISLIŠ DA JE POSAO NALETEO NA ZID – Seminar posvećen osnovama uspešnog prepoznavanju poslovnih kriza. Faze rasta i razvoja poslovanja i prevazilaženje prepreka koje s njima dolaze – DARKO SADŽAK

  VREME TRAJANJA: 4 SATA SA PAUZAMA
 5. PREVAZILAŽENJE POSLOVNIH KRIZA KRIZA II ‐ KAKO DA TITAN NE POSTANE TITANIK – Seminar posvećen osnovama uspešnog prevazilaženja poslovnih kriza. Šta uraditi kada poslovanje zapadne u teškoće i kako se ponašati da bi se obezbedio kontinuitet poslovanja. Krizna komunikacija (kratak uvod) – DARKO SADŽAK

  VREME TRAJANJA: 4 SATA SA PAUZAMA

II PRODAJA

 1. ‘’DRUŠTVENA STRANA BIZNISA’’ – Seminar ulozi emocionalne i društvene inteligencije u prodaji usluga i načinima na koji je koršćenjem praktičnih znanja iz ove oblasti moguće unaprediti prodaju usluga – SNEŽANA SIMIN
 2. ‘’MOJA NAJBOLJA VERZIJA’’ – Seminar namenjen unapređenju veština ličnog predstavljanja na osnovama razumevanja svojih kompetencija – namenjena svima koji žele da unaprede socijalne veštine u obavljanju svojih profesionalnih zadataka i bolju komunikaciju sa kolegamam partnerima i kupcima – SNEŽANA SIMIN

  VREME TRAJANJA: 5 SATI SA PAUZAMA

III TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE I REPUTACIONI RIZICI

 1. ‘’PRETHODNICA I ARMATURA’’ – Seminar poslovnim funkcijama marketinga i komunikacija u savremenom poslovanju sa ciljem unapređenja razumevanja ovih funkcija i osposobljavanja za bolje sagledavanje mogućnosti rasta i razvoja, izgradnju i očuvanje produktivnih odnosa sa okruženjem ali i ugovaranju marketinških i srodnih usluga na bazi pravilnog razumevanja njihove namene i doprinosa poslovnom uspehu – SNEŽANA SIMIN

  VREME TRAJANJA: 5 SATI SA PAUZAMA

IV KRIZA REPUTACIJE I POTVRDA ODGOVORNOG POSLOVANJA

 1. ‘’UPRAVLJANJE REPUTACIJOM’’ – Seminar posvećen upravljanju kriznim situacijama visoke amplitude, velike vidljivosti i ogromnog interesovanja javnosti; namenjen svim poslovnim subjektima čiji poremećaj poslovanja može uznemiriti javnost i ugroziti zdravlje i živote ljudi – SNEŽANA SIMIN

  VREME TRAJANJA: 5 SATI SA PAUZAMA

Alinka headquarters

Jelisavete Načić 7
Beograd

Alinka Office

Batinska 28
Sombor

Start a Conversation

Tel: +381 25 305 177
office@alinkaglobal.com
Copyright © 2022 Alinka. All Rights Reserved.